top of page

YABANCI DİL KURSLARI

Eğitimcilerimiz yurtdışında yetişmiş olup, tecrübeleriyle en rahat ve pratik öğretim metodları uygulamaktadırlar.

Ders içeriklerimiz bireylerin ihtiyaçlarına göre değişmektedir. Her dilin başlangıç seviyesinden son seviyesine kadar kademeli olarak eğitim programlarımız vardır. 

İnteraktif 60 dakika süren derslerimizde, hem yazılı(gramer/dil bilgisi) hem de pratik (konuşmaya yönelik) bölümler bulunmaktadır. Derslerimiz birebir veya talep üzerine maksimum beşer kişilik gruplar halinde verilmektedir.

Amacımız; sizleri sadece yazılı sınavlarda başarıya ulaştırmak değil, aynı zamanda pratik hayatta ve farklı konularda konuşma becerinizi geliştirerek ve özgüven kazandıracak şekilde, dil öğreniminize katkıda bulunmaktır. 

 

Hedefimiz; sizlerin dil öğrenme yeteneğini artırmak ve bunu yaparken de mutlu olmanızı sağlamaktır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Our trainees (teachers) are educated abroad and implement most comfortable and practical teaching methods.

 

Course contents vary according to individual needs. We have for each language progressive training programs from beginner to advanced level.

Interactive 60-minute lessons include both written (grammar / linguistic) and practical (speaking) sections. Our courses are given one to one individually or in groups of maximum five individuals upon request.

 

Our aim; is not only succeeding you in writing exams, but rather to contribute to your language learning in a way that will improve your speaking and practically speaking skills in different topics, while allowing you to gain self-confidence..

 

Our target is to increase your ability to learn language and to be happy when doing so.

Hizmetlerimiz

bottom of page