top of page

YÖK DENKLİĞİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Denklik Birimi; Yurtdışındaki üniversitelerde ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerin diplomalarının denklik işlemlerini yapmaktadır.

 

Denklik; Yurtdışında tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesidir.

YÖK DUYURUSU

Yurtdışında Öğrenim Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine (01.07.2016)

Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında; 20 Şubat 2016 tarih ve 29630 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği"nin dördüncü maddesi beşinci fıkrası kapsamında ortaöğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan ve yükseköğrenime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dilimindeki üniversitelerden mezun olanlardan birinci fıkranın (ı) bendindeki YGS/LYS veya muadil sınavlardan alınmış puan koşulu istenmez hükmünü havidir. Bu sıralandırma kuruluşları Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) World University Ranking, University Ranking by Academic Performance (URAP) olarak belirlenmiş olup belirlenen dilimlerin ise Kurulumuzca tanınan ilk 1000 sıradaki yükseköğretim kurumları olmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Yurtdışında Öğrenim Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine (25.08.2016)

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin kalite ve çıktı odaklı bir incelemeyi esas almasının bir gereği olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.07.2016 tarihli toplantısında yurtdışında yükseköğrenime başlama koşullarını düzenleyen kararların (12.05.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunun 2015.02.48 no.lu kararı, 27.05.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 2015.22.2937 no.lu kararı, 24.12.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunun 2015.15.526 no.lu kararlarının) geri alınmasına karar verilmiştir.

YÖK'ün aldığı son kararlara göre;​​

  • Öğrencilerin YÖK denkliği alabilmesi için TYT-AYT gibi üniversite sınavlarına girmiş olması gerekmemektedir.

  • İlk 1000'e giren ve tanınan Üniversitelere denklik verileceği hususundaki alınan kararların tamamı kaldırılmıştır. 

​​

Bu nedenle; yurt dışında eğitim almaya karar verdiğiniz zaman, kurumumuz YÖK Denklik Birimine dilekçe ile başvurarak eğitim alınacak üniversitenin tanınıp tanınmadığı hususunda bilgi alacaktır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.

bottom of page