top of page
Coventry-University-Engineering-Building

COVENTRY ÜNİVERSİTESİ

Coventry-University-Saba eğitim.png

Coventry Üniversitesinin geçmişi 1843 senesine dayanmaktadır. O zamanlar ‘’Coventry College of Design’’ olarak eğitim sektöründe bulunmaktaydı. 1987 de Üniversitenin adı

‘’Coventry Polytechnic’’ olarak değiştirildi ve 1993'te resmi olarak ‘’Conventry Üniversitesi’’ olarak yürürlüğe girdi.

Gelecek odaklı, yüksek kalitede eğitim veren bir geleneğe sahip modern bir üniversitedir. Öğrenciler hangi disiplin altında eğitim alırlarsa alsınlar son teknoloji ve güncel verilerle eğitimlerini almaktadırlar. Üniversitenin Londra’ki bölümü finans, iş sektörü, moda ve turizm gibi bölümlerde eğitim fırsatı sunmaktadır.

Üniversite bünyesinde 130 farklı ülkeden toplam 11.000 uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Üniversite öğrencilerinin hızlı bir şekilde yerleşmesi ve entegre olabilmesi için; havalimanı karşılamasından oryantasyon buluşmalarına kadar öğrenciye tam destek olmaktadır.

bottom of page